อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ หมู่ที่ 14 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

โทรศัพท์ : 042 766 073

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโคกศรีสุพรรณ


การปกครอง : อำเภอโคกศรีสุพรรณ มี 4 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลตองโขบ
2. ตำบลแมดนาท่ม
3. ตำบลเหล่าโพนค้อ
4. ตำบลด่านม่วงคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตองโขบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ

พื้นที่ : 212.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,401 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัดดอยเด่นเป็นสง่า งามโสภาสาวภูไท ถิ่นผ้าไหมเนื้อดี กล้าไม้มีศรีบ้านด่าน ทิวภูพานตระหง่านล้ำ วัฒนธรรมนำประชา

พิกัด
17°2′36″N 104°16′24″E

แผนที่อำเภอโคกศรีสุพรรณความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ