อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055 711 101

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองกำแพงเพชร


การปกครอง : อำเภอเมืองกำแพงเพชร มี 16 ตำบล 220 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
3. ตำบลวังทอง
4. ตำบลสระแก้ว
5. ตำบลธำมรงค์
6. ตำบลท่าขุนราม
7. ตำบลอ่างทอง
8. ตำบลทรงธรรม
9. ตำบลเทพนคร
10. ตำบลคลองแม่ลาย
11. ตำบลไตรตรึงษ์
12. ตำบลหนองปลิง
13. ตำบลนครชุม
14. ตำบลลานดอกไม้
15. ตำบลคณฑี
16. ตำบลนาบ่อคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
2. เทศบาลเมืองหนองปลิง
3. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
4. เทศบาลตำบลนครชุม
5. เทศบาลตำบลปากดง
6. เทศบาลตำบลเทพนคร
7. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
9. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย
18. องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
19. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร
62160    เฉพาะตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลธำมรงค์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากดง

พื้นที่ : 1,348.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 208,721 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระบรมธาตุคู่บ้าน กล้วยไข่หวานคู่เมือง ลือเลื่องเมืองมรดกโลก

พิกัด
16°29′0″N 99°31′12″E

แผนที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...