อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ถนนปราสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ : 055 531 077

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่สอด


การปกครอง : อำเภอแม่สอด มี 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่สอด
2. ตำบลพระธาตุผาแดง
3. ตำบลแม่กุ
4. ตำบลด่านแม่ละเมา
5. ตำบลพะวอ
6. ตำบลมหาวัน
7. ตำบลแม่ตาว
8. ตำบลแม่ปะ
9. ตำบลแม่กาษา
10. ตำบลท่าสายลวด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลนครแม่สอด
2. เทศบาลตำบลท่าสายลวด
3. เทศบาลตำบลแม่ตาว
4. เทศบาลตำบลแม่กุ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
63110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด

พื้นที่ : 1,986.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 171,253 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจ้าพ่อพะวอองอาจ ธรรมชาติแสนสวย ร่ำรวยอัญมณี ชมของดีริมเมย

พิกัด
16°42′47″N 98°34′29″E

แผนที่อำเภอแม่สอดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ