อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอธารโต หมู่ที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

โทรศัพท์ : 073 957 056

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอธารโต


การปกครอง : อำเภอธารโต มี 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลธารโต
2. ตำบลแม่หวาด
3. ตำบลคีรีเขต
4. ตำบลบ้านแหร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลคอกช้าง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ธารโต
95130    เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 6, 9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บันนังสตา
95170    เฉพาะตำบลแม่หวาด หมู่ 1-5, 7-8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด

พื้นที่ : 648 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,788 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธารโตเมืองดาหลา เงาะป่าซาไก ทะเลใหญ่บนหุบเขา ถ้ำยาวธารน้ำลอด

พิกัด
6°10′2″N 101°10′48″E

แผนที่อำเภอธารโต