อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0 2581 6130

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองปทุมธานี


การปกครอง : อำเภอเมืองปทุมธานี มี 14 ตำบล 81 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางปรอก    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลบ้านใหม่    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านกลาง    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านฉาง    มี 4 หมู่บ้าน
5. ตำบลบ้านกระแชง    มี 4 หมู่บ้าน
6. ตำบลบางขะแยง    มี 4 หมู่บ้าน
7. ตำบลบางคูวัด    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลบางหลวง    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลบางเดื่อ    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลบางพูด    มี 6 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางพูน    มี 6 หมู่บ้าน
12. ตำบลบางกะดี    มี 5 หมู่บ้าน
13. ตำบลสวนพริกไทย    มี 8 หมู่บ้าน
14. ตำบลหลักหก    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (3 เทศบาลเมือง, 7 เทศบาลตำบล, 5 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปทุมธานี
2. เทศบาลเมืองบางคูวัด
3. เทศบาลเมืองบางกะดี
4. เทศบาลตำบลบางหลวง
5. เทศบาลตำบลหลักหก
6. เทศบาลตำบลบ้านกลาง
7. เทศบาลตำบลบางเดื่อ
8. เทศบาลตำบลบางพูน
9. เทศบาลตำบลบางขะแยง
10. เทศบาลตำบลบ้านใหม่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
12000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปทุมธานี

พื้นที่ : 125.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 214,639 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

พิกัด
14°1′11″N 100°32′6″E

แผนที่อำเภอเมืองปทุมธานีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ