อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอจอมบึง หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150

โทรศัพท์ : 032 261 133

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอจอมบึง


การปกครอง : อำเภอจอมบึง มี 6 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลจอมบึง
2. ตำบลด่านทับตะโก
3. ตำบลปากช่อง
4. ตำบลรางบัว
5. ตำบลเบิกไพร
6. ตำบลแก้มอ้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองจอมพล
2. เทศบาลตำบลจอมบึง
3. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
70150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง

พื้นที่ : 772.05 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 64,948 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บูชา ร.5 ตรึงตาถ้ำจอมพล เที่ยวชมบึงใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น งามผ้าซิ่นตีนจก

พิกัด
13°37′12″N 99°35′30″E

แผนที่อำเภอจอมบึงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ