อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอควนเนียง หมู่ที่ 2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074 386 540

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอควนเนียง

การปกครอง : อำเภอควนเนียง มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
1. ตำบลรัตภูมิ    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลควนโส    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลห้วยลึก    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางเหรียง    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลควนเนียง
2. เทศบาลตำบลบางเหรียง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโส
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
90220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง

พื้นที่ : 208.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,427 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนศิลปินศิลปะ สะพานสู่ท่าเรือใหญ่ ผักอนามัยบางเหรียง มีชื่อเสียงชายหาด

พิกัด
7°11′13″N 100°21′28″E

แผนที่อำเภอควนเนียงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ