อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 58130

โทรศัพท์ : 053 317 613

อาคารที่ว่าการกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


การปกครอง : อำเภอกัลยาณิวัฒนา มี 3 ตำบล 21 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านจันทร์    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลแม่แดด    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลแจ่มหลวง    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาย

พื้นที่ : 674.58 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 12,809 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กัลยาณิวัฒนา ดินแดนในฝัน ป่าสนพันปี ประเพณี วัฒนธรรม บริสุทธิ์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สมามัคคี สมานฉันท์

พิกัด
19°4′1″N 98°17′40″E

แผนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ