อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี ถนนนายเมือง ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ : 036 512 710

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสิงห์บุรี

การปกครอง : อำเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 อำเภอ 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางพุทรา
2. ตำบลบางมัญ
3. ตำบลโพกรวม
4. ตำบลม่วงหมู่
5. ตำบลหัวไผ่
6. ตำบลต้นโพธิ์
7. ตำบลจักรสีห์
8. ตำบลบางกระบือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
16000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี

พื้นที่ : 112.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,326 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี

พิกัด
14°53′18″N 100°24′17″E

แผนที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ