อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีนคร หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180

โทรศัพท์ : 055 651 166

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีนคร


การปกครอง : อำเภอศรีนคร มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีนคร
2. ตำบลหนองบัว
3. ตำบลนครเดิฐ
4. ตำบลคลองมะพลับ
5. ตำบลน้ำขุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีนคร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีนคร

พื้นที่ : 199.87 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,550 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลวงพ่อหล้าคู่เมือง หลวงพ่อเรืองคู่บ้าน แหล่งน้ำใต้ดิน ถิ่นกำเนิดฝ้าย พืชไร่งดงาม นามศรีนคร สหกรณ์ลือเลื่อง เมืองนครเดิม

พิกัด
17°20′53″N 99°59′27″E

แผนที่อำเภอศรีนครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ