อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84370

โทรศัพท์ : 077 292 076

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวิภาวดี


การปกครอง : อำเภอวิภาวดี มี 2 ตำบล 31 หมู่บ้าน
1. ตำบลตะกุกใต้    มี 14 หมู่บ้าน
2. ตำบลตะกุกเหนือ    มี 17 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกใต้
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุกเหนือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม

พื้นที่ : 543.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,799 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ธรรมชาติงามยิ่ง เมืองแม่หญิงกล้าหาญ มีอุทยานแก่งกรุง น้ำตกสูงวิภาวดี มหานทีคลองยัน ศูนย์พระราชทานศิลปาชีพ

พิกัด
9°14′20″N 98°58′44″E

แผนที่อำเภอวิภาวดีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ