อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 075 489 223

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทุ่งใหญ่


การปกครอง : อําเภอทุ่งใหญ่ มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
1. ตำบลทุ่งใหญ่
2. ตำบลกรุงหยัน
3. ตำบลท่ายาง
4. ตำบลบางรูป
5. ตำบลทุ่งสัง
6. ตำบลปริก
7. ตำบลกุแหระ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่ายาง
2. เทศบาลตำบลทุ่งสัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่

พื้นที่ : 603.29 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 74,763 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นยางพันธุ์ดี เจดีย์ศรีวิชัย เพลินไพรนางนอน จุฬาภรณ์พัฒนา ป่าสองทะเลศรี ธรณียิปซัม

พิกัด
8°17′48″N 99°22′30″E

แผนที่อําเภอทุ่งใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ