อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด เลขที่ 253 หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240

โทรศัพท์ : 042 392 677

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนสะอาด


การปกครอง : อำเภอโนนสะอาด มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลโนนสะอาด
2. ตำบลหนองกุงศรี
3. ตำบลบุ่งแก้ว
4. ตำบลโคกกลาง
5. ตำบลทมนางาม
6. ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโนนสะอาด
2. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โนนสะอาด

พื้นที่ : 424.91 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,737 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองอ้อยหวาน แตงร้านใหญ่ ไหมพรมสวย รวยธรรมะ

พิกัด
16°58′42″N 102°53′36″E

แผนที่อําเภอโนนสะอาดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ