อำเภอผาขาว จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอผาขาว หมู่ที่ 1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 42240

โทรศัพท์ : 042 818 217

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอผาขาว


การปกครอง : อำเภอผาขาว มี 5 ตำบล 64 หมู่บ้าน
1. ตำบลผาขาว
2. ตำบลท่าช้างคล้อง
3. ตำบลโนนปอแดง
4. ตำบลบ้านเพิ่ม
5. ตำบลโนนป่าซาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
2. เทศบาลตำบลโนนปอแดง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว

พื้นที่ : 463 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,055 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผาสูงใหญ่ ไร่มะขามหวาน ธารน้ำพวย สวยธรรมชาติ

พิกัด
17°4′0″N 102°1′36″E

แผนที่อำเภอผาขาวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ