อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอลำดวน หมู่ที่ 3 ถนนลำดวน-บ้านไทร ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220

โทรศัพท์ : 044 541 013

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอลำดวน


การปกครอง : อำเภอลำดวน มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลลำดวน
2. ตำบลตระเปียงเตีย
3. ตำบลโชคเหนือ
4. ตำบลตรำดม
5. ตำบลอู่โลก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลอู่โลก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน

พื้นที่ : 343.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,137 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ

พิกัด
14°43′38″N 103°40′33″E

แผนที่อำเภอลำดวนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ