เขตบางแค กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตบางแค เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบผสม กล่าวคือ มีพื้นที่บางส่วนยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม บางส่วนเป็นชุมชนและที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นมาก และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ทำมาค้าขายที่คึกคักมาก

เขตบางแคแต่เดิมชื่อว่าตำบลหลักหนึ่ง อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางแคในภายหลัง โดยตั้งชื่อตามชื่อคลองสายหลักของพื้นที่และชื่อชุมชนในพื้นที่นั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 ได้มีการยุบอำเภอหนองแขมเข้ามารวมกับอำเภอภาษีเจริญ ตำบลบางแคยังถูกโอนย้ายมาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญไปด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนคร แล้วจัดตั้งจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตามลำดับนั้น อำเภอภาษีเจริญจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขตภาษีเจริญ และตำบลบางแคได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงบางแคด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการรูปแบบใหม่

ต่อมาเมื่อจำนวนประชากรมากขึ้น การบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชนเริ่มไม่คล่องตัว ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 กรุงเทพมหานครจึงได้แบ่งพื้นที่ของเขตภาษีเจริญในส่วนของแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่ รวมถึงแขวงหลักสองของเขตหนองแขมมาจัดตั้งเป็นเขตใหม่ โดยตั้งชื่อเขตใหม่ว่าเขตบางแค



ภาพแสดงที่ตั้งเขตบางแค

ข้อมูลสำคัญของเขตบางแค

พื้นที่ : 44.456 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 192,253 คน (2565)
คำขวัญ : ลำคลองสี่ทิศ แหล่งเศรษฐกิจใหม่ สุขใจบ้านบางแค งามแท้สวนเพชรกาญจนารมย์ ชมวิถีเกษตรพอเพียง

เขตบางแค แบ่งการปกครองออกเป็น 4 แขวง ดังนี้

  • แขวงบางแค
  • แขวงบางแคเหนือ
  • แขวงบางไผ่
  • แขวงหลักสอง

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตบางแค เลขที่ 1 ซอย 001 กาญจนาภิเษก 10 แยก 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 0 2867 1635

รหัสไปรษณีย์ : 10160

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางบอน
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับเขตหนองแขม


แผนที่เขต
บางแค



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ