อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140

โทรศัพท์ : 039 360 216

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโป่งน้ำร้อน

การปกครอง : อำเภอโป่งน้ำร้อน มี 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลโป่งน้ำร้อน    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลทับไทร    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลหนองตาคง    มี 10 หมู่บ้าน
4. ตำบลเทพนิมิต    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลคลองใหญ่    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
2. เทศบาลตำบลหนองตาคง
3. เทศบาลตำบลคลองใหญ่
4. เทศบาลตำบลทับไทร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน

พื้นที่ : 927.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,792 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มะละกอพันธุ์ดี ลิ้นจี่ชื่นใจ ลำไยหวาน กระวานหอม พร้อมน้ำพุร้อน ย้อนมนุษย์โบราณ สถานเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ล่องนาวาชมทิวทัศน์ ตลาดนัดชายแดน

พิกัด
12°54′21″N 102°15′46″E

แผนที่อำเภอโป่งน้ำร้อน



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ