อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอไพศาลี เลขที่ 500 หมู่ที่ 8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 056 259 248

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอไพศาลี


การปกครอง : อำเภอไพศาลี มี 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลไพศาลี    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลวังข่อย    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลสำโรงชัย    มี 21 หมู่บ้าน
4. ตำบลนาขอม    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลโคกเดื่อ    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลตะคร้อ    มี 18 หมู่บ้าน
7. ตำบลวังน้ำลัด    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลโพธิ์ประสาท    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 8 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลไพศาลี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาลี
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเดื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังข่อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ไพศาลี

พื้นที่ : 979 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,783 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อโอนลือนาม หลวงพ่อดำลือเลื่อง เมืองเก่าเวสาลี หน่อไม้ดีรสหวาน ตำนานเขาหินกลิ้ง งามยิ่งรอยพระพุทธบาท สวนรุกขชาติซับสมบูรณ์

พิกัด
15°35′51″N 100°39′29″E

แผนที่อำเภอไพศาลีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ