อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เลขที่ 701/2 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2583 0234

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากเกร็ด

การปกครอง : อำเภอปากเกร็ด มี 12 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากเกร็ด    มี 5 หมู่บ้าน
2. ตำบลบางตลาด    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านใหม่    มี 6 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางพูด    มี 9 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางตะไนย์    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลคลองพระอุดม    มี 6 หมู่บ้าน
7. ตำบลท่าอิฐ    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลเกาะเกร็ด    มี 7 หมู่บ้าน
9. ตำบลอ้อมเกร็ด    มี 6 หมู่บ้าน
10. ตำบลคลองข่อย    มี 12 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางพลับ    มี 5 หมู่บ้าน
12. ตำบลคลองเกลือ    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 1 เทศบาลตำบล, 6 อบต.)
1. เทศบาลนครปากเกร็ด
2. เทศบาลตำบลบางพลับ 
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
11120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากเกร็ด

พื้นที่ : 89.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 252,170 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
-

พิกัด
13°54′45″N 100°29′54″E

แผนที่อำเภอปากเกร็ดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ