อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190

โทรศัพท์ : 074 689 062

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีบรรพต


การปกครอง : อำเภอศรีบรรพต มี 3 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาปู่
2. ตำบลเขาย่า
3. ตำบลตะแพน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต

พื้นที่ : 218.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 18,003 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มรกตแห่งขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยาน ชลประทานน้ำใส รุ่งเรืองไกลเกษตรกรรม

พิกัด
7°43′12″N 99°53′0″E

แผนที่อำเภอศรีบรรพตความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ