อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ เลขที่ 88 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130

โทรศัพท์ : 044 144 528


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโนนนารายณ์


การปกครอง : อำเภอโนนนารายณ์ มี 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองหลวง
2. ตำบลหนองเทพ
3. ตำบลคำผง
4. ตำบลระเวียง
5. ตำบลโนน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลระเวียง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทพ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโนน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี

พื้นที่ : 161.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,933 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราสาทขุมดินคู่เมือง ลือเลื่องซิ่นไหม บุญบั้งไฟประเพณี เกษตรอินทรีย์วิถีชน มิ่งมงคลเจ้าแม่โนนนารายณ์

พิกัด
15°14′18″N 103°54′47″E

แผนที่อำเภอโนนนารายณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ