อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1 ริมคลองดำเนินสะดวก ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์ : 034 481 010

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านแพ้ว


การปกครอง : อำเภอบ้านแพ้ว มี 12 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแพ้ว
2. ตำบลเกษตรพัฒนา
3. ตำบลหลักสอง
4. ตำบลหลักสาม
5. ตำบลสวนส้ม
6. ตำบลยกกระบัตร
7. ตำบลอำแพง
8. ตำบลโรงเข้
9. ตำบลคลองตัน
10. ตำบลหนองสองห้อง
11. ตำบลเจ็ดริ้ว
12. ตำบลหนองบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
2. เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
3. เทศบาลตำบลหลักห้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
74120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว
70210    เฉพาะตำบลโรงเข้ หมู่ 4 และตำบลหนองสองห้อง หมู่ 1 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า

พื้นที่ : 245.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 100,426 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนดินกลิ่นดอกส้ม ดงองุ่นหวาน น้ำตาลบริสุทธิ์ สุดสวยด้วยกล้วยไม้ หลากหลายไม้ผลนานาพันธุ์

พิกัด
13°35′26″N 100°6′28″E

แผนที่อำเภอบ้านแพ้วความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ