อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ถนนราษฎร์ประชาสันติ์ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 043 494 024

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเปือยน้อย


การปกครอง : อำเภอเปือยน้อย มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลเปือยน้อย
2. ตำบลวังม่วง
3. ตำบลขามป้อม
4. ตำบลสระแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 2 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลเปือยน้อย
2. เทศบาลตำบลสระแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40340    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เปือยน้อย

พื้นที่ : 173.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 20,102 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เปือยน้อย เมืองปราสาทหิน ถิ่นกำเนิดผูกเสี่ยว เที่ยวงานบุญกู่ เชิดชูวัฒนธรรม

พิกัด
15°52′17″N 102°54′20″E

แผนที่อำเภอเปือยน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ