อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ หมู่ที่ 2 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

โทรศัพท์ : 055 691 185

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกงไกรลาศ


การปกครอง : อำเภอกงไกรลาศ มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน
1. ตำบลกง
2. ตำบลบ้านกร่าง
3. ตำบลป่าแฝก
4. ตำบลไกรนอก
5. ตำบลไกรกลาง
6. ตำบลไกรใน
7. ตำบลดงเดือย
8. ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
9. ตำบลกกแรต
10. ตำบลหนองตูม
11. ตำบลท่าฉนวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดือย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
64170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กงไกรลาศ

พื้นที่ : 502.38 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 63,307 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทองม้วนชวนกิน อร่อยลิ้นขนมผิง ปลาร้าเด็ดจริง ยอดยิ่งน้ำปลาดี

พิกัด
16°57′9″N 99°58′34″E

แผนที่อำเภอกงไกรลาศความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ