อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

โทรศัพท์ : 075 491 173

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาบอน


การปกครอง : อําเภอนาบอน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาบอน
2. ตำบลแก้วแสน
3. ตำบลทุ่งสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาบอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาบอน
80250    เฉพาะตำบลแก้วแสน หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

พื้นที่ : 192.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,398 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด

พิกัด
8°15′42″N 99°35′42″E

แผนที่อําเภอนาบอนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ