อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ว่าการอําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220

โทรศัพท์ : 075 491 173

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาบอน


การปกครอง : อําเภอนาบอน มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาบอน
2. ตำบลแก้วแสน
3. ตำบลทุ่งสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาบอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาบอน
80250    เฉพาะตำบลแก้วแสน หมู่ 3-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี

พื้นที่ : 192.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 26,398 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกคลองจัง ยางดังพันธุ์ดี พื้นที่อุดม ชมงานปิดกรีด

พิกัด
8°15′42″N 99°35′42″E

แผนที่อําเภอนาบอนSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ