เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตธนบุรี เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 15 เขตที่อยู่ฝั่งธนบุรี เขตธนบุรีเป็นเขตที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และปัจจุบันเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าของกรุงเทพมหานครที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก

เขตธนบุรีเดิมชื่ออำเภอราชคฤห์ จังหวัดธนบุรี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางยี่เรือ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ต่อมาเมื่อมีการรวมจังหวัดธนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนครเป็นจังหวัดใหม่ชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2514 จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอบางยี่เรือเป็นอำเภอธนบุรี เพื่อรักษาชื่อธนบุรีเอาไว้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร และได้มีการเปลี่ยนชื่อจากอำเภอธนบุรีเป็นเขตธนบุรีในที่สุด


ภาพแสดงที่ตั้งเขตธนบุรี

ข้อมูลสำคัญของเขตธนบุรี

พื้นที่ : 8.551 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 98,286 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : เมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน หลากถิ่นท่องงามตา วัดกัลยาณ์หลวงพ่อโต วัดบุคคโลพระพักตร์งาม กราบไหว้เจ้าตากสินวัดอินทาราม ลือนามงานอาชีพศิลปะไทย

เขตธนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 7 แขวง ดังนี้

  • แขวงวัดกัลยาณ์
  • แขวงหิรัญรูจี
  • แขวงบางยี่เรือ
  • แขวงบุคคโล
  • แขวงตลาดพลู
  • แขวงดาวคะนอง
  • แขวงสำเหร่

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตธนบุรี เลขที่ 160 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ : 0 2465 0025

รหัสไปรษณีย์ : 10600

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่ และเขตพระนคร (มีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นกลาง)
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตคลองสาน
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตราษฎร์บูรณะ และเขตบางคอแหลม (มีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นกลาง)
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับขตจอมทอง และเขตภาษีเจริญ


แผนที่เขตธนบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ