จังหวัดจันทบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดจันทบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดจันทบุรี มี 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองจันทบุรี
2. อำเภอแก่งหางแมว
3. อำเภอขลุง
4. อำเภอเขาคิชฌกูฏ
5. อำเภอท่าใหม่
6. อำเภอนายายอาม
7. อำเภอโป่งน้ำร้อน
8. อำเภอมะขาม
9. อำเภอสอยดาว
10. อำเภอแหลมสิงห์


รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ พุทธสถานชื่อดังของจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองจันทบุรี มี 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน

 • ตำบลตลาด
 • ตำบลวัดใหม่
 • ตำบลคลองนารายณ์
 • ตำบลเกาะขวาง
 • ตำบลคมบาง
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลจันทนิมิต
 • ตำบลบางกะจะ
 • ตำบลแสลง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลพลับพลา
2. อำเภอแก่งหางแมว มี 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • ตำบลแก่งหางแมว
 • ตำบลขุนซ่อง
 • ตำบลสามพี่น้อง
 • ตำบลพวา
 • ตำบลเขาวงกต
3. อำเภอขลุง มี 12 ตำบล 90 หมู่บ้าน
 • ตำบลขลุง
 • ตำบลบ่อ
 • ตำบลเกวียนหัก
 • ตำบลตะปอน
 • ตำบลบางชัน
 • ตำบลวันยาว
 • ตำบลซึ้ง
 • ตำบลมาบไพ
 • ตำบลวังสรรพรส
 • ตำบลตรอกนอง
 • ตำบลตกพรม
 • ตำบลบ่อเวฬุ
4. อำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลชากไทย
 • ตำบลพลวง
 • ตำบลตะเคียนทอง
 • ตำบลคลองพลู
 • ตำบลจันทเขลม
5. อำเภอท่าใหม่ มี 14 ตำบล 124 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าใหม่
 • ตำบลยายร้า
 • ตำบลสีพยา
 • ตำบลบ่อพุ
 • ตำบลพลอยแหวน
 • ตำบลเขาวัว
 • ตำบลเขาบายศรี
 • ตำบลสองพี่น้อง
 • ตำบลทุ่งเบญจา
 • ตำบลรำพัน
 • ตำบลโขมง
 • ตำบลตะกาดเง้า
 • ตำบลคลองขุด
 • ตำบลเขาแก้ว
6. อำเภอนายายอาม มี 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลนายายอาม
 • ตำบลวังโตนด
 • ตำบลกระแจะ
 • ตำบลสนามไชย
 • ตำบลช้างข้าม
 • ตำบลวังใหม่
7. อำเภอโป่งน้ำร้อน มี 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
 • ตำบลทับไทร
 • ตำบลหนองตาคง
 • ตำบลเทพนิมิต
 • ตำบลคลองใหญ่
8. อำเภอมะขาม มี 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน
 • ตำบลมะขาม
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลปัถวี
 • ตำบลวังแซ้ม
 • ตำบลฉมัน
 • ตำบลอ่างคีรี
9. อำเภอสอยดาว มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
 • ตำบลปะตง
 • ตำบลทุ่งขนาน
 • ตำบลทับช้าง
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลสะตอน
10. อำเภอแหลมสิงห์ มี 7 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 • ตำบลเกาะเปริด
 • ตำบลหนองชิ่ม
 • ตำบลพลิ้ว
 • ตำบลคลองน้ำเค็ม
 • ตำบลบางสระเก้า
 • ตำบลบางกะไชย

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
 • อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี)
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ศูนย์วิทยพัฒนาจันทบุรี)


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดจันทบุรี


เกร็ดความรู้จังหวัดจันทบุรี

ภาค : ภาคตะวันออก
พื้นที่ : 6,338.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 536,436 คน ((31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 84.64 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกเหลืองจันทบูร
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
อักษรย่อ : จบ, CTI
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานเขาแหลมสิงห์)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 18 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 3 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน)
พื้นที่ป่า : 1,297,727.59 ไร่ (มากที่สุดในภาคตะวันออก)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : -
รหัสไปรษณีย์ : 22000

ศาลากลางจังหวัด : ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 312 277


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ