อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอนตูม หมู่ที่ 1 ถนนเศรษฐวิถี ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

โทรศัพท์ : 034 371 984

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอนตูม


การปกครอง : อำเภอดอนตูม มี 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
1. ตำบลสามง่าม
2. ตำบลบ้านหลวง
3. ตำบลห้วยพระ
4. ตำบลดอนรวก
5. ตำบลลำเหย
6. ตำบลห้วยด้วน
7. ตำบลดอนพุทรา
8. ตำบลลำลูกบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสามง่าม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพระ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยด้วน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนตูม

พื้นที่ : 171.35 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,133 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บารมีหลวงพ่อเต๋ เสน่ห์ไทยทรงดำ ตำนานเมืองโบราณ ธงสงกรานต์ประเพณี หลามยอรสดี เกษตรอินทรีย์กสิกรรม

พิกัด
13°57′38″N 100°4′53″E

แผนที่อำเภอดอนตูมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ