อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ถนนเทศบาล 5 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250

โทรศัพท์ : 044 897 108

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองบัวระเหว


การปกครอง : อำเภอหนองบัวระเหว มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองบัวระเหว
2. ตำบลห้วยแย้
3. ตำบลโคกสะอาด
4. ตำบลโสกปลาดุก
5. ตำบลวังตะเฆ่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว
2. เทศบาลตำบลโคกสะอาด
3. เทศบาลตำบลห้วยแย้
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกปลาดุก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวระเหว

พื้นที่ : 841.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,548 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บึงระเหวกว้างใหญ่ เจ้าพ่อหลวงอภัยคุ้มบ้าน น้ำตกไทรทองสวยตระการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทุ่งบัวสวรรค์เสียดฟ้า มีทอผ้าทุกสมัย สืบสานกีฬาพื้นบ้านไทย งามวิไลเหวน้ำโตน

พิกัด
16°4′54″N 101°48′12″E

แผนที่อำเภอหนองบัวระเหวความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ