อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุดบาก เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 47180

โทรศัพท์ : 042 784 043

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุดบาก


การปกครอง : อำเภอกุดบาก มี 3 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุดบาก
2. ตำบลกุดไห
3. ตำบลนาม่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุดบาก
2. เทศบาลตำบลกุดแฮด
3. เทศบาลตำบลกุดไห
4. เทศบาลตำบลนาม่อง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก

พื้นที่ : 455 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,847 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนแห่งที่ราบหุบเขา แหล่งปลูกข้าวปลูกหวาย หลากหลายวัฒนธรรม ชุมชนผู้นำเสรีไทย ระบือไกลหมูกี้ ถิ่นผู้ดีเผ่ากะเลิง

พิกัด
17°5′14″N 103°49′21″E

แผนที่อำเภอกุดบากความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ