อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043 218 219

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านแฮด


การปกครอง : อำเภอบ้านแฮด มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านแฮด
2. ตำบลโคกสำราญ
3. ตำบลโนนสมบูรณ์
4. ตำบลหนองแซง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านแฮด
2. เทศบาลตำบลโคกสำราญ
3. เทศบาลตำบลวังสวรรค์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านไผ่

พื้นที่ : 205.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,774 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พญาแรดศักดิ์สิทธิ์ งามวิจิตรผลิตภัณฑ์ไหม น้ำใสแก่งละว้า ก้าวหน้าเกษตรกรรม ล้ำค่าต้นยางใหญ่ นำชัยเหรียญทองโอลิมปิก

พิกัด
16°12′9″N 102°45′3″E

แผนที่อำเภอบ้านแฮดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ