อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสันทราย เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053 492 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสันทราย


การปกครอง : อำเภอสันทราย มี 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน
1. ตำบลสันทรายหลวง    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลสันทรายน้อย    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลสันพระเนตร    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลสันนาเม็ง    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลสันป่าเปา    มี 6 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองแหย่ง    มี 11 หมู่บ้าน
7. ตำบลหนองจ๊อม    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองหาร    มี 13 หมู่บ้าน
9. ตำบลแม่แฝก    มี 12 หมู่บ้าน
10. ตำบลแม่แฝกใหม่    มี 14 หมู่บ้าน
11. ตำบลเมืองเล็น    มี 5 หมู่บ้าน
12. ตำบลป่าไผ่    มี 17 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 11 เทศบาลตำบล)
1. เทศบาลเมืองแม่โจ้
2. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
3. เทศบาลตำบลสันพระเนตร
4. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
5. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
6. เทศบาลตำบลแม่แฝก
7. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
8. เทศบาลตำบลป่าไผ่
9. เทศบาลตำบลเมืองเล็น
10. เทศบาลตำบลสันป่าเปา
11. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง
12. เทศบาลตำบลหนองหาร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50210    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย
50290    เฉพาะตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่ ตำบลหนองหาร ตำบลหนองจ๊อม รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้

พื้นที่ : 285.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 140,476 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น แน่นแฟ้นคุณธรรม

พิกัด
18°50′55″N 99°2′42″E

แผนที่อำเภอสันทราย
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ