อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม ถนนพรหมวิถี ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

โทรศัพท์ : 055 369 005

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพรหมพิราม


การปกครอง : อำเภอพรหมพิรามมี 12 ตำบล 123 หมู่บ้าน
1. ตำบลพรหมพิราม
2. ตำบลวงฆ้อง
3. ตำบลดงประคำ
4. ตำบลท่าช้าง
5. ตำบลหนองแขม
6. ตำบลมะตูม
7. ตำบลวังวน
8. ตำบลหอกลอง
9. ตำบลตลุกเทียม
10. ตำบลศรีภิรมย์
11. ตำบลทับยายเชียง
12. ตำบลมะต้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพรหมพิราม
2. เทศบาลตำบลวงฆ้อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
13. องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม
65180    เฉพาะตำบลดงประคำ ตำบลตลุกเทียม ตำบลมะต้อง ตำบลวงฆ้อง ตำบลศรีภิรมย์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองตม

พื้นที่ : 832.67 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,218 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พรหมพิรามเมืองพระ วังมะสระพระเครื่อง ลือเลื่องทุ่งสาน ชลประทานเขื่อนนเรศวร หลากล้วนมังคละดนตรี ประเพณียกธง

พิกัด
17°2′0″N 100°12′6″E

แผนที่อำเภอพรหมพิรามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ