อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพระแสง เลขที่ 132 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

โทรศัพท์ : 077 369 341

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพระแสง


การปกครอง : อำเภอพระแสง มี 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน
1. ตำบลอิปัน    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลสินปุน    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางสวรรค์    มี 14 หมู่บ้าน
4. ตำบลไทรขึง    มี 13 หมู่บ้าน
5. ตำบลสินเจริญ    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลไทรโสภา    มี 8 หมู่บ้าน
7. ตำบลสาคู    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลย่านดินแดง
2. เทศบาลตำบลบางสวรรค์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระแสง

พื้นที่ : 950 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,261 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แทรกเตอร์พระราชทาน มีตำนานท่านหญิง งามจริงบางสวรรค์ ปาล์มน้ำมันชั้นดี ธารตาปีสัมพันธ์ มหัศจรรย์สระแก้ว

พิกัด
8°34′6″N 99°14′54″E

แผนที่อำเภอพระแสงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ