อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270

โทรศัพท์ : 042 372 214

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสุวรรณคูหา


การปกครอง : อำเภอสุวรรณคูหา มี 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน
1. ตำบลสุวรรณคูหา
2. ตำบลบ้านโคก
3. ตำบลบุญทัน
4. ตำบลนาด่าน
5. ตำบลนาดี
6. ตำบลกุดผึ้ง
7. ตำบลบุญทัน
8. ตำบลดงมะไฟ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
2. เทศบาลตำบลนาด่าน
3. เทศบาลตำบลบุญทัน
4. เทศบาลตำบลนาดี
5. เทศบาลตำบลบ้านโคก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
39270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา

พื้นที่ : 646.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,905 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นกำเนิด ทสปช. ต้นตอมะขามหวานฉ่ำ แผ่นดินธรรมพระไชยเชษฐา ภูซางภู่ผาก้องกังวาน ทิวทัศน์ธรรมชาติล้ำถ้ำทอง

พิกัด
17°33′48″N 102°16′47″E

แผนที่อำเภอสุวรรณคูหาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ