อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีวิไล หมู่ที่ 2 ถนนศรีวิไล-นาแสง ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210

โทรศัพท์ : 042 497 061

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีวิไล


การปกครอง : อำเภอศรีวิไล มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีวิไล
2. ตำบลนาสิงห์
3. ตำบลชุมภูพร
4. ตำบลนาสะแบง
5. ตำบลนาแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีวิไล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีวิไล

พื้นที่ : 327.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,738 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูทอกแดนมหัศจรรย์ วัดเวฬุวันเรืองชื่อ อดีตเล่าลือบ้านนาทราย

พิกัด
18°10′36″N 103°45′0″E

แผนที่อำเภอศรีวิไลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ