อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ ถนนเทศบาล 9 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18130

โทรศัพท์ : 036 201 390

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านหมอ


การปกครอง : อำเภอบ้านหมอ มี 9 ตำบล 79 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านหมอ
2. ตำบลบ้านครัว
3. ตำบลตลาดน้อย
4. ตำบลบางโขมด
5. ตำบลสร่างโศก
6. ตำบลหนองบัว
7. ตำบลหรเทพ
8. ตำบลโคกใหญ่
9. ตำบลไผ่ขวาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านหมอ
2. เทศบาลตำบลหนองบัว
3. เทศบาลตำบลท่าลาน
4. เทศบาลตำบลสร่างโศก
5. เทศบาลตำบลบางโขมด
6. เทศบาลตำบลตลาดน้อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมอ
18210    เฉพาะตำบลหรเทพ หมู่ 8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด
18270    เฉพาะตำบลบ้านครัว รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

พื้นที่ : 203.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,999 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เผือกหัวโต แตงโมหวาน ถิ่นฐานอุตสาหกรรม นกน้ำทะเลเทียม

พิกัด
14°36′56″N 100°43′38″E

แผนที่อำเภอบ้านหมอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ