อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอห้วยยอด ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075 272 335

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอห้วยยอด

การปกครอง : อำเภอห้วยยอด มี 16 ตำบล 133 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยยอด
2. ตำบลหนองช้างแล่น
3. ตำบลบางดี
4. ตำบลบางกุ้ง
5. ตำบลเขากอบ
6. ตำบลเขาขาว
7. ตำบลเขาปูน
8. ตำบลปากแจ่ม
9. ตำบลปากคม
10. ตำบลท่างิ้ว
11. ตำบลลำภูรา
12. ตำบลนาวง
13. ตำบลห้วยนาง
14. ตำบลในเตา
15. ตำบลทุ่งต่อ
16. ตำบลวังคีรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลห้วยยอด
2. เทศบาลตำบลนาวง
3. เทศบาลตำบลลำภูรา
4. เทศบาลตำบลท่างิ้ว
5. เทศบาลตำบลห้วยนาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลปากคม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
18. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด
92190    เฉพาะตำบลปากแจ่ม ตำบลลำภูรา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา
92210    เฉพาะตำบลวังคีรี ตำบลบางดี ตำบลบางกุ้ง ตำบลนาวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาวง

พื้นที่ : 747.25 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 93,996 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ห้วยยอดเมืองตรัง เค้กลือเลื่องทั่วทิศ งามวิจิตรถ้ำเล เสน่ห์โตนคลาน ตำนานเขาปินะ กรุพระวัดหาร เล่าขานเลสองห้อง ถิ่นทองแดนธรรม

พิกัด
7°34′18″N 99°20′42″E

แผนที่อำเภอห้วยยอดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ