อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ หมู่ที่ 6 ถนนเขาฉกรรจ์-หนองใหญ่ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037 231 061

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาฉกรรจ์


การปกครอง : อำเภอเขาฉกรรจ์ มี 4 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาฉกรรจ์
2. ตำบลพระเพลิง
3. ตำบลเขาสามสิบ
4. ตำบลหนองหว้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาฉกรรจ์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
27000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว

พื้นที่ : 374.31 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 55,899 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน

พิกัด
13°39′6″N 102°5′48″E

แผนที่อำเภอเขาฉกรรจ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ