อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : 043 551 388

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเสลภูมิ


การปกครอง : อำเภอเสลภูมิ มี 18 ตำบล 235 หมู่บ้าน
1. ตำบลกลาง
2. ตำบลขวาว
3. ตำบลนาแซง
4. ตำบลเมืองไพร
5. ตำบลนาเมือง
6. ตำบลเกาะแก้ว
7. ตำบลวังหลวง
8. ตำบลหนองหลวง
9. ตำบลพรสวรรค์
10. ตำบลท่าม่วง
11. ตำบลนางาม
12. ตำบลโพธิ์ทอง
13. ตำบลภูเงิน
14. ตำบลนาเลิง
15. ตำบลเหล่าน้อย
16. ตำบลบึงเกลือ
17. ตำบลขวัญเมือง
18. ตำบลศรีวิลัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (10 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเสลภูมิ
2. เทศบาลตำบลนาเมือง
3. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว
4. เทศบาลตำบลหนองหลวง
5. เทศบาลตำบลนาแซง
6. เทศบาลตำบลท่าม่วง
7. เทศบาลตำบลเมืองไพร
8. เทศบาลตำบลพรสวรรค์
9. เทศบาลตำบลวังหลวง
10. เทศบาลตำบลขวาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย
17. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ

พื้นที่ : 792.34 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 118,221 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองอุดมทั่วแดนดิน ท้องถิ่นปลาชุม ลุ่มน้ำยัง-ชี ประเพณีอนุรักษ์ ใจภักดิ์แผ่นดินธรรม เมืองนำแผ่นดินทอง

พิกัด
16°2′0″N 103°56′2″E

แผนที่อำเภอเสลภูมิความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ