อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่ เลขที่ 88 ถนนราชกิจ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039 431 155

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่าใหม่

การปกครอง : อำเภอท่าใหม่ มี 14 ตำบล 124 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าใหม่    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลยายร้า    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลสีพยา    มี 11 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ่อพุ    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลพลอยแหวน    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลเขาวัว    มี 9 หมู่บ้าน
7. ตำบลเขาบายศรี    มี 12 หมู่บ้าน
8. ตำบลสองพี่น้อง    มี 17 หมู่บ้าน
9. ตำบลทุ่งเบญจา    มี 14 หมู่บ้าน
10. ตำบลรำพัน    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลโขมง    มี 6 หมู่บ้าน
12. ตำบลตะกาดเง้า    มี 10 หมู่บ้าน
13. ตำบลคลองขุด    มี 10 หมู่บ้าน
14. ตำบลเขาแก้ว    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 5 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองท่าใหม่
2. เทศบาลตำบลหนองคล้า
3. เทศบาลตำบลเนินสูง
4. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
5. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
6. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโขมง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
12. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
22120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าใหม่
22170    เฉพาะตำบลเขาแก้ว ตำบลโขมง ตำบลทุ่งเบญจา ตำบลรำพัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา

พื้นที่ : 612.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 70,949 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
วัดเขาสุกิมลือนาม ทะเลงามเล่าขาน ตำนานเขาพลอยแหวน ดินแดนผลไม้ มากมายปะการัง สะพานดังแขมหนู ฝูงพยูนอ่าวคุ้งกระเบน

พิกัด
12°37′15″N 102°0′36″E

แผนที่อำเภอท่าใหม่ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ