อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ ถนนเขาชนกัน-ลานสัก ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056 238 040

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่วงก์


การปกครอง : อำเภอแม่วงก์ มี 4 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่วงก์    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลแม่เล่ย์    มี 26 หมู่บ้าน
3. ตำบลเขาชนกัน    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังซ่าน    มี 14 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เล่ย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลาดยาว

พื้นที่ : 766.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 49,885 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาแม่กระทู้เด่นสง่า น้ำตกแม่เรวาแสนสวย มากด้วยผลิตภัณฑ์ดี เขียวขจีพรรณไม้ หลากหลายวัฒนธรรม งามล้ำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

พิกัด
15°46′52″N 99°31′9″E

แผนที่อำเภอแม่วงก์SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...