แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร | ข้อมูลแขวง พื้นที่ ประชากร รหัสไปรษณีย์ สถานที่ติดต่อ

แขวงบวรนิเวศ เป็น 1 ในจำนวน 12 แขวงของเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงขนาดเล็กแขวงหนึ่งของเขตพระนคร สภาพโดยทั่วไปเป็นสถานที่ราชการ โบราณสถาน และวัดวาอาราม เรียกได้ว่าเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

สถานที่สำคัญภายในแขวงบวรนิเวศ เช่น โลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และโรงเรียนสตรีวิทยา เป็นต้น


ภาพแสดงที่ต้งแขวงบวรนิเวศ

อาณาเขต


ข้อมูลสำคัญของแขวงบวรนิเวศ


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเขตพระนคร เลขที่ 78 ซอยสามเสน 3 (วัดสามพระยา) ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่แขวงบวรนิเวศความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ