เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย มี 96 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการขึ้นทะเบียนอีก 6 แห่ง

รายชื่อเขตห้ามสัตว์ป่าในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน

4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำละว้า-ถ้ำดาวดึงส์

5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

 • ที่ตั้ง : อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 • เนื้อที่ : 47 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 13 ก.ย. 2520

6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกะเวียและหนองน้ำซับ

7. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดถ้ำระฆัง-เขาพระนอน

8. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาว-เขาช่องพราน

 • ที่ตั้ง : อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • เนื้อที่ : 77 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 15 มิ.ย. 2525

9. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

10. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประทับช้าง

11. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

12. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์

13. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง

14. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

15. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง

16. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้ำพราย

 • ที่ตั้ง : อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 • เนื้อที่ : 13,000 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 27 พ.ย. 2522

17. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว

18. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา

19. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน

 • ที่ตั้ง : อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 • เนื้อที่ : 33,750 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 8 มี.ค. 2527

20. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก

21. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาประ-บางคราม

22. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล

23. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ

24. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย

25. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบ

26. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราด

 • ที่ตั้ง : อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 • เนื้อที่ : 2,575 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 9 พ.ย. 2525

27. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม

28. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพรุค้างคาว

 • ที่ตั้ง : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • เนื้อที่ : 481 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 25 ก.พ. 2529

29. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเหรง

 • ที่ตั้ง : อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
 • เนื้อที่ : 68,250 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 6 ต.ค. 2530

30. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง

31. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก

32. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน

 • ที่ตั้ง : อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 • เนื้อที่ : 3,568 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 ก.ค. 2523

33. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด

 • ที่ตั้ง : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • เนื้อที่ : 4,434 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 7 ต.ค. 2523

34. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองแวง

35. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง

 • ที่ตั้ง : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • เนื้อที่ : 1,450 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 4 พ.ย. 2523

36. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า

37. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนางรอง

 • ที่ตั้ง : อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 • เนื้อที่ : 8,400 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 14 ก.พ. 2555

38. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง

39. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน

 • ที่ตั้ง : อำเภอจัตุรัส จังหวัดบุรีรัมย์
 • เนื้อที่ : 17,586 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 24 ม.ค. 2561

40. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์

41. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาว

42. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน

43. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

44. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหัวคู

 • ที่ตั้ง : อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • เนื้อที่ : 70 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 1 มี.ค. 2528

45. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี

 • ที่ตั้ง : อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 • เนื้อที่ : 10,630 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 8 ก.ย. 2535

46. เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุดทิง

47. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

48. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาใหญ่-เขาหน้าผาตั้ง และเขาตาพรม

49. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว

 • ที่ตั้ง : อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 • เนื้อที่ : 358 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 16 ก.พ. 2529

50. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ

51. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่ง-ชนแดน

52. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย-เขาประดู่

53. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพนมทอง

 • ที่ตั้ง : อำเภอวังทอง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • เนื้อที่ : 14,125 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 5 ม.ค. 2560

54. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูสันเขียว

 • ที่ตั้ง : อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เนื้อที่ : 105,844 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 10 ก.พ. 2560

55. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสองแคว

 • ที่ตั้ง : อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • เนื้อที่ : 60,125 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 8 มี.ค. 2562

56. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงค้อ

57. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อโพธิ์-ปักธงชัย

 • ที่ตั้ง : อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • เนื้อที่ : 8,295 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

58. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางยาง

 • ที่ตั้ง : อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • เนื้อที่ : 9,982 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

59. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุทธบาทชนแดน

 • ที่ตั้ง : อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
 • เนื้อที่ : 11,318 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

60. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าแดง

61. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยผึ้ง-วังยาว

 • ที่ตั้ง : อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เนื้อที่ : 106,843 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

62. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

63. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน

64. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า

65. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผ่าด่าน

66. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม

67. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

68. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับพญาลอ

69. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีย์

70. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล็งทราย

 • ที่ตั้ง : อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 • เนื้อที่ : 4,003 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 5 ม.ค. 2560

71. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง

72. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเชียงแสน

 • ที่ตั้ง : อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • เนื้อที่ : 5,550 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 5 ม.ค. 2560

73. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่โท

74. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน

75. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา

76. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำยม

 • ที่ตั้ง : อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 • เนื้อที่ : 62,735.54 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 8 มี.ค. 2562

77. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเทิง

 • ที่ตั้ง : อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 • เนื้อที่ : 3,700 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

78. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ

79. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลาและแม่แสะ

 • ที่ตั้ง : อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • เนื้อที่ : 153,125 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 16 ต.ค. 2527

80. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง

81. เขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี

 • ที่ตั้ง : อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • เนื้อที่ : 180,294 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 10 ก.พ. 2560

82. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน

83. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดไผ่ล้อมและวัดอัมพุวราราม

84. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

85. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ

 • ที่ตั้ง : อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 • เนื้อที่ : 1,500 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 30 พ.ค. 2550

86. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 • ที่ตั้ง : อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 • เนื้อที่ : 106,611 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 19 มี.ค. 2551

87. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย

88. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง

 • ที่ตั้ง : อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • เนื้อที่ : 53,778 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 8 มี.ค. 2562

89. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ

90. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ

 • ที่ตั้ง : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 • เนื้อที่ : 622 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 25 ส.ค. 2546

91. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไชยราช

92. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ

93. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก่

94. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท

95. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่มาย

 • ที่ตั้ง : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 • เนื้อที่ : 18,597 ไร่
 • วันที่ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2562

96. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลุ่มน้ำปายฝั่งซ้าย

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา
เขตห้ามล่าสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย

พื้นที่เตรียมประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาโลมนาง จังหวัดลพบุรี
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทับกวาง จังหวัดสระบุรี
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่สะเลียม จังหวัดลำปางและตาก
5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยหินลาด จังหวัดเชียงราย
6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

จำนวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแยกตามจังหวัด มีดังนี้

 • จังหวัดเชียงใหม่ 4 แห่ง
 • จังหวัดเชียงราย 9 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบุรี 2 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 แห่ง
 • จังหวัดเลย 1 แห่ง
 • จังหวัดแพร่ 1 แห่ง
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง
 • จังหวัดกระบี่ 2 แห่ง
 • จังหวัดกาญจนบุรี 3 แห่ง
 • จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แห่ง
 • จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง
 • จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง
 • จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง
 • จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง
 • จังหวัดตรัง 4 แห่ง
 • จังหวัดนครราชสีมา 2 แห่ง
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 แห่ง
 • จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง
 • จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
 • จังหวัดน่าน 1 แห่ง
 • จังหวัดบึงกาฬ 2 แห่ง
 • จังหวัดบุรีรัมย์ 5 แห่ง
 • จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง
 • จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง
 • จังหวัดพะเยา 3 แห่ง
 • จังหวัดพัทลุง 3 แห่ง
 • จังหวัดพิษณุโลก 7 แห่ง
 • จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง
 • จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง
 • จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง
 • จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง
 • จังหวัดราชบุรี 3 แห่ง
 • จังหวัดลพบุรี 3 แห่ง
 • จังหวัดลำปาง 2 แห่ง
 • จังหวัดลำพูน 1 แห่ง
 • จังหวัดสงขลา 7 แห่ง
 • จังหวัดสตูล 1 แห่ง
 • จังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง
 • จังหวัดสระบุรี 3 แห่ง
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 แห่ง
 • จังหวัดอุดรธานี 3 แห่ง
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ 4 แห่ง
 • จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (Non-hunting Area) หมายถึง บริเวณพื้นที่ใดที่มิได้เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นของบุคคลใด เว้นแต่เป็นที่ดินของหน่วยงานของรัฐ สมควรอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทนั้นได้

วัตถุประสงค์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

 • เพื่อคุ้มครองชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่า
 • เพื่อคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของสัตว์ป่า
 • เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อความสมดุลของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จัดตั้งเมื่อ 29 เม.ย. 2518
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง มีพื้นที่ 375,000 ไร่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่มีขนาดเล็กที่สุด คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม มีพื้นที่ 47 ไร่
- จังหวัดที่มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามากที่สุดคือ จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 แห่ง
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทยมีพื้นที่รวมประมาณ 4,915,851.79 ไร่
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ