สวนรุกขชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... สวนรุกขชาติในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
สวนรุกขชาติในประเทศไทย มี 53 แห่ง

สวนรุกขชาติในประเทศไทย ทั้ง 53 แห่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สวนรุกขชาติบ้านแพะ

2. สวนรุกขชาติซับชมภู

3. สวนรุกขชาติเมืองราด

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบูรณ์
 • พื้นที่ : 47 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535

4. สวนรุกขชาติไพศาลี

5. สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

6. สวนรุกขชาติเชตวัน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 33 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : 29 เมษายน พ.ศ. 2559

7. สวนรุกขชาติช่อแฮ

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 52 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2504

8. สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 25 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ.2522

9. สวนรุกขชาติห้วยโรง

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
 • พื้นที่ : 100 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2518

10. สวนรุกขชาติห้วยทาก

11. สวนรุกขชาติพระบาท

 • ที่ตั้ง : จังหวัดลำปาง
 • พื้นที่ : 2,120 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : 19 กันยายน พ.ศ. 2540

12. สวนรุกขชาติห้างฉัตร

 • ที่ตั้ง : จังหวัดลำปาง
 • พื้นที่ : 200 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2539

13. สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น

14. สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน

15. สวนรุกขชาติโป่งสลี

16. สวนรุกขชาติ 80 พรรษามหาราชินี

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
 • พื้นที่ : 500 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2555

17. สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

18. สวนรุกขชาติห้วยแก้ว

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
 • พื้นที่ : 7 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2456

19. สวนรุกขชาติแม่สุริน

20. สวนรุกขชาติห้วยชมภู

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 2,000 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2496

21. สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 1,031 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2539

22. สวนรุกขชาติโป่งแข่

 • ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พื้นที่ : 116 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2526

23. สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว

24. สวนรุกขชาติภูกุ้มข้าว

 • ที่ตั้ง : จังหวัดชัยภูมิ
 • พื้นที่ : 1,474 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2539

25. สวนรุกขชาติพุทธมณฑล

26. สวนรุกขชาติท่าสองคอน

 • ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
 • พื้นที่ : 10 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2528

27. สวนรุกขชาติดงมะอี่

28. สวนรุกขชาติโพนทราย

 • ที่ตั้ง : จังหวัดร้อยเอ็ด
 • พื้นที่ : 115 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2527

29. สวนรุกขชาติปากปวน

30. สวนรุกขชาติภูข้าว

 • ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
 • พื้นที่ : 2,000 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : 2536

31. สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง

32. สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)

 • ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
 • พื้นที่ : 407 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2553

33. สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

34. สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ

35. สวนรุกขชาติดงบังอี่

36. สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง

37. สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว 

 • ที่ตั้ง : จังหวัดหนองคาย
 • พื้นที่ : 57 ไร่
 • ปีที่จัดตั้ง : พ.ศ. 2557

38. สวนรุกขชาติวังปอพาน

39. สวนรุกขชาติบ้านดุง

40. สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์

41. สวนรุกขชาติมวกเหล็ก

42. สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง

43. สวนรุกขชาติคูเมือง

44. สวนรุกขชาติเขาย้อย

45. สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล

46. สวนรุกขชาติด่านช้าง

47. สวนรุกขชาติกำแพงแสน

48. สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง

49. สวนรุกขชาติรักษะวาริน

50. สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย

51. สวนรุกขชาติพฤกษามหาราชินี

52. สวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้า

53. สวนรุกขชาติหนองตาอยู่

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456
เครดิตภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จำนวนสวนรุกขชาติแยกตามจังหวัด มีดังนี้
 • จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง
 • จังหวัดเชียงราย 2 แห่ง
 • จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
 • จังหวัดชัยภูมิ 2 แห่ง
 • จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง
 • จังหวัดนครพนม 1 แห่ง
 • จังหวัดนครสวรรค์ 1  แห่ง
 • จังหวัดน่าน 2 แห่ง
 • จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง
 • จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 แห่ง
 • จังหวัดแพร่ 4 แห่ง
 • จังหวัดมหาสารคาม 2 แห่ง
 • จังหวัดมุกดาหาร 2 แห่ง
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 แห่ง
 • จังหวัดระนอง 1 แห่ง
 • จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดร้อยเอ็ด 2 แห่ง
 • จังหวัดเลย 2 แห่ง
 • จังหวัดลำปาง 3 แห่ง
 • จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง
 • จังหวัดสระแก้ว 2 แห่ง
 • จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสงขลา 1 แห่ง
 • จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง
 • จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง
 • จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
 • จังหวัดหนองคาย 2 แห่ง
สวนรุกขชาติ (Arboretum) เป็นสวนที่มีขนาดเล็กกว่าสวนพฤกษศาสตร์ เน้นใช้พื้นที่น้อยและสิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดการที่น้อยกว่าสวนพฤกษศาสตร์ ทำให้มีการจัดสร้างสวนรุกขชาติเพิ่มมากขึ้น การดำเนินงานสวนรุกขชาติของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเป็นลักษณะของการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติหรือสวนป่าดั้งเดิมเป็นหลัก โดยเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น รวมแมกไม้ที่มีค่าทางศรษฐกิจ พืชหายาก และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หย่อมป่าสงวนดั้งเดิม มีต้นไม้เดิมหรือบางที่เป็นพื้นที่สวนป่าเดิมที่ไม่มีการบำรุงรักษาต่อไปแล้ว จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสวนรุกขชาติ มีการปลูกพรรณไม้เสริม พร้อมกับติดป้ายชื่อพรรณไม้ เพื่อให้ความรู้ชนิดพรรณไม้แก่ประชาชน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยพรรณไม้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้ เช่น การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ การปลูกพรรณไม้ในสวนรุกขชาติส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้นปลูกปะปนกันไป โดยเน้นความสวยงามตามธรรมชาติให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ปัจจุบัน สวนรุกขชาติในประเทศไทยอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ