เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

คำถาม ... เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย มีกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง?

เฉลย ...
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย มี 62 แห่ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย

รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
    ที่ตั้ง : อำเภอบ่อพลอย อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
    เนื้อที่ : 536,594 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ธ.ค. 2508, 3 ก.พ. 2515, 11 ส.ค. 2520

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
    ที่ตั้ง : อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เนื้อที่ : 331,456 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 26 พ.ค. 2515, 16 ก.ย. 2534

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
    ที่ตั้ง : อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
    เนื้อที่ : 975,000 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 26 พ.ค. 2515, 8 ม.ค. 2522

4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
    ที่ตั้ง : อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
    เนื้อที่ : 465,602 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 4 ก.ย. 2515, 24 ก.ย. 2541

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
    ที่ตั้ง : อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
    เนื้อที่ : 1,737,587 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 4 ก.ย. 2515, 21 พ.ค. 2529, 30 ธ.ค. 2535
    หมายเหตุ ... ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 

6. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
    ที่ตั้ง : อำเภอปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 738,085 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 13 ธ.ค. 2515, 7 ส.ค. 2529, 24 ธ.ค. 2547

7. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
    ที่ตั้ง : อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
    เนื้อที่ : 948,438 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 เม.ย. 2517, 21 ส.ค. 2534
    หมายเหตุ ... ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 

8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
    ที่ตั้ง : อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
    เนื้อที่ : 1,331,062 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 เม.ย. 2517, 21 ส.ค. 2534
    หมายเหตุ ... ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 

9. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่
    ที่ตั้ง : อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
    เนื้อที่ : 90,437 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 2 ก.ค. 2517

10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
    ที่ตั้ง : อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เนื้อที่ : 722,067 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 18 ธ.ค. 2517, 28 เม.ย. 2526, 24 ต.ค. 2528, 8 พ.ค. 2529

11. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
    ที่ตั้ง : อำเภอภูเรือ อำเภอภูหลวง อำเภอด่านซ้าย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
              อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
    เนื้อที่ : 560,593 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 18 ธ.ค. 2517, 26 ก.ย. 2528, 16 ส.ค. 2534

12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
    ที่ตั้ง : อำเภอเซกา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
    เนื้อที่ : 116,562 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 2 พ.ค. 2518

13. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
    ที่ตั้ง :  อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
               อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอกงหรา อำเภอตะโหมด อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
               อำเภอทุ่งหว้า อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
               อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

    เนื้อที่ : 791,847.505 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 4 ก.ย. 2518, 26 ส.ค. 2520, 1 ส.ค. 2528, 31 ธ.ค. 2530

14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
    ที่ตั้ง : อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
    เนื้อที่ : 140,845 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 11 ต.ค. 2520, 23 ส.ค. 2523, 30 ธ.ค. 2535

15. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
    ที่ตั้ง :  อำเภอสนามชัยเขต อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
               อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
               อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
               อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
               อำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
    เนื้อที่ : 674,352 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 11 ต.ค. 2520, 30 ธ.ค. 2535, 5 ก.ย. 2544

16. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง
    ที่ตั้ง : อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
              อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
    เนื้อที่ : 435,320 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ธ.ค. 2520, 20 ก.ย. 2532, 8 เม.ย. 2535

17. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง
    ที่ตั้ง : อำเภอรัตภูมิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
              อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
    เนื้อที่ : 181,066 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 14 ก.ค. 2521, 31 ธ.ค. 2529, 31 ก.ค. 2560

18. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี
    ที่ตั้ง : อำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
    เนื้อที่ : 305,820 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 1 ส.ค. 2521

19. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น
    ที่ตั้ง : อำเภอแม่ระมาด อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
    เนื้อที่ : 733,125 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 10 ส.ค. 2521, 19 ส.ค. 2526

20. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
    ที่ตั้ง : อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
    เนื้อที่ : 325,625 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 ส.ค. 2521

21. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
    ที่ตั้ง : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 596,875 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 ส.ค. 2521, 19 ส.ค. 2526, 15 ม.ค. 2551

22. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
    ที่ตั้ง : อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
    เนื้อที่ : 197,500 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 15 ธ.ค. 2521

23. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง
    ที่ตั้ง : อำเภอแม่ทา อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
              อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
    เนื้อที่ : 429,449 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 16 ก.ค. 2523, 31 ธ.ค. 2526, 4 ธ.ค. 2528, 31 ธ.ค. 2529, 15 ม.ค. 2551

24. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองพระยา
    ที่ตั้ง : อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
              อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เนื้อที่ : 95,988 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 12 พ.ย. 2523, 7 พ.ค. 2536

25. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง
    ที่ตั้ง : อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
              อำเภอบ้านหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
    เนื้อที่ : 356,926.20 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ธ.ค. 2523, 17 ม.ย. 2531

26. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
    ที่ตั้ง : อำเภออมก๋อย อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
              อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
    เนื้อที่ : 765,000 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 19 ส.ค. 2526

27. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง
    ที่ตั้ง : อำเภอสอง จังหวัดแพร่
    เนื้อที่ : 60,625 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 1 ต.ค. 2527

28. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง
    ที่ตั้ง : อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
    เนื้อที่ : 63,125 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 1 ส.ค. 2528

29. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
    ที่ตั้ง : อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 182,500 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 1 ม.ค. 2529

30. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
    ที่ตั้ง : อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
    เนื้อที่ : 96,875 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ธ.ค. 2529

31. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนบน)
    ที่ตั้ง : อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    เนื้อที่ : 185,000 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 23 ม.ค. 2531, 26 ก.ย. 2537

32. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง)
    ที่ตั้ง : อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    เนื้อที่ : 230,620 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 23 ม.ค. 2531, 26 ก.ย. 2537

33. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศใต้
    ที่ตั้ง : อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
              อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
    เนื้อที่ : 196,875 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 23 ม.ค. 2531, 26 ก.ย. 2537

34. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
    ที่ตั้ง : อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
    เนื้อที่ : 1,619,280 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 17 เม.ย. 2532, 30 ม.ค. 2537

35. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
    ที่ตั้ง : อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
              อำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    เนื้อที่ : 189,541 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 12 ม.ย. 2533, 8 พ.ย. 2543

36. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
    ที่ตั้ง : อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
    เนื้อที่ : 237,500 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 28 ธ.ค. 2533

37. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    ที่ตั้ง : อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
    เนื้อที่ : 123,005.98 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 12 ก.ย. 2534, 10 พ.ย. 2546, 15 ม.ค. 2551

38. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน
    ที่ตั้ง : อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เนื้อที่ : 305,000 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 30 ธ.ค. 2535

39. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม
    ที่ตั้ง : อำเภอลำทับ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี
              อำเภอวังวิเศษ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
    เนื้อที่ : 97,700 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 28 พ.ค. 2536

40. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
    ที่ตั้ง : อำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
    เนื้อที่ : 313,445 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 29 ธ.ค. 2538, 7 เม.ย. 2559

41. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งระยะ-นาสัก
    ที่ตั้ง : อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
              อำเภอสวี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
    เนื้อที่ : 211,650 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 10 ก.ค. 2539

42. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
    ที่ตั้ง : อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
              อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
    เนื้อที่ : 391,689 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 3 ต.ค. 2539, 15 ม.ค. 2551

43. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา-แม่แสะ
    ที่ตั้ง : อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
              อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 321,250 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2539

44. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
    ที่ตั้ง : อำเภอปะคำ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
    เนื้อที่ : 195,486 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 22 พ.ย. 2539

45. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่
    ที่ตั้ง : อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
              อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
    เนื้อที่ : 408,707 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 10 ม.ย. 2540

46. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ
    ที่ตั้ง : อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
    เนื้อที่ : 231,875 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 10 ม.ย. 2540

47. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม
    ที่ตั้ง : อำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
    เนื้อที่ : 412,500 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 ก.ย. 2541

48. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ
    ที่ตั้ง : อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอมะขาม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
    เนื้อที่ : 165,796 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 30 ธ.ค. 2541

49. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน
    ที่ตั้ง : อำเภอพะโต๊ะ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
              อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
    เนื้อที่ : 290,000 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 24 ก.พ. 2542

50. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
    ที่ตั้ง : อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
    เนื้อที่ : 146,845 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 26 พ.ย. 2542

51. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน
    ที่ตั้ง : อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 173,125 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 28 ก.ย. 2543

52. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา
    ที่ตั้ง : อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
              อำเภอท่าปลา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
    เนื้อที่ : 146,875 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 11 ต.ค. 2543

53. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง
    ที่ตั้ง : อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
    เนื้อที่ : 121,250 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ต.ค. 2543

54. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า
    ที่ตั้ง : อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    เนื้อที่ : 291,610 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 2 พ.ย. 2543

55. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
    ที่ตั้ง : อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
    เนื้อที่ : 118,403 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 2 พ.ย. 2543

56. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
    ที่ตั้ง : อำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอศรีสำโรง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
              อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
    เนื้อที่ : 213,171 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 5 ก.ย. 2544

57. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด
    ที่ตั้ง : อำเภอบ้านโคก อำเภอฟากท่า อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
    เนื้อที่ : 320,197 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 5 ก.ย. 2544

58. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อและภูกระแต
    ที่ตั้ง : อำเภอภูหลวง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
    เนื้อที่ : 145,285 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 15 ส.ค. 2550

59. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต
    ที่ตั้ง : อำเภอกะปง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
    เนื้อที่ : 138,712.50 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 15 ส.ค. 2550

60. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน
    ที่ตั้ง : อำเภอสิรินธร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
    เนื้อที่ : 219,155 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 23 พ.ย. 2552

61. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ากะทูน
    ที่ตั้ง : อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    เนื้อที่ : 61,811 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 27 ม.ย. 2559

62. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
    ที่ตั้ง : อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
    เนื้อที่ : 150,990 ไร่
    ประกาศจัดตั้ง : 31 ส.ค. 2560

หมายเหตุ
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรทั้งสองฝั่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันในชื่อ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534
2. ประเทศไทยมีพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดจำนวน 23,360,696.185 ไร่ หรือราว 37,377 ตารางกิโลเมตร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Sanctuary) หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น รวมถึงลดการล่าสัตว์ป่าให้น้อยลงอีกด้วย

การขึ้นทะเบียนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่นั้นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีสัตว์ป่าชนิดที่หาได้ยาก หรือกำลังจะสูญพันธุ์อาศัยอยู่ 
2. เป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์ป่าเพียงพอ
3. เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร
4. มีสภาพป่าหลายลักษณะอยู่ในผืนเดียวกัน เป็นต้นว่ามีทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า ฯลฯ ซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายทางพืชและสัตว์ป่าสูง
5. จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด

ประโยชน์จากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
1. เป็นการป้องกันสัตว์ป่าที่หาได้ยากมิให้ต้องสูญพันธุ์
2. สัตว์ป่าที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยทำให้สามารถสืบพันธุ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้น สัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นนี้จะมีโอกาสกระจายไปยังป่าส่วนอื่น ๆ ต่อไป
3. เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ ลำธาร แหล่งน้ำ ดิน หิน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ จะได้รับการคุ้มครองป้องกันไว้เป็นอย่างดี เป็นการรักษาป่าไม้ไว้ไม่ให้ถูกทำลาย ทำให้ป่าต้นน้ำคงอยู่เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงแม่น้ำสายต่าง ๆ ให้มีน้ำไหลตลอดปี
4. บรรดาสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะเป็นเครื่องดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและ จะนำมาซึ่งรายได้ ของประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นเสมือนห้องทดลองสำหรับศึกษาค้นคว้าทางวิทยา ศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาชีววิทยา

เครดิตข้อมูล : mkh.in.th, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ