ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้กี่ไร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์?

คำถาม ... ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้กี่ไร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์?

เฉลย ...
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ 102,212,434.37 ไร่ คิดเป็น 31.59% ของพื้นที่ประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รายได้ปริมาณพื้นที่ป่าของประเทศไทยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564 ว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าจำนวน 102,212,434.37 ไร่ คิดเป็น 31.59% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 323,528,699.65 ไร่ ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 102,353,484.76 ไร่ คิดเป็น 31.64% ของพื้นที่ประเทศ

กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลกทางธรรมชาติ 2564
หนึ่งในผืนป่าที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย

ประเทศไทยเคยปีเนื้อที่ป่าไม้ลดลงต่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อที่ป่าเหลือเพียง 81,076,250.00 ไร่ คิดเป็น 25.28% ของเนื้อที่ทั้งหมด เนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างมากมาย ก่อนที่จะมีกระแสอนุรักษ์ การยกเลิกสัมปทานป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จนทำให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมาเป็น 102,212,434.37 ไร่ในปัจจุบัน

เขาหัวโล้น ผลของการตัดไม้ทำลายป่าอย่างไร้จิตสำนึก


พื้นที่ป่าในประเทศไทยแยกตามภาค มีดังนี้
1. ภาคเหนือ
พื้นที่ทั้งหมด : 60,048,349.14 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 38,228,700.46 ไร่
เปอร์เซนต์ : 63.66 %

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ทั้งหมด : 104,823,709.22 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 15,702,387.78 ไร่
เปอร์เซนต์ : 14.98 %

3. ภาคกลาง
พื้นที่ทั้งหมด : 56,912,645.90 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 12,240,542.44 ไร่
เปอร์เซนต์ : 21.51 %

4. ภาคตะวันออก
พื้นที่ทั้งหมด : 21,550,883.56 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 4,721,201.84 ไร่
เปอร์เซนต์ : 21.91 %

5. ภาคตะวันตก
พื้นที่ทั้งหมด : 34,038,210.42 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 20,101,055.48 ไร่
เปอร์เซนต์ : 59.05 %

6. ภาคใต้
พื้นที่ทั้งหมด : 46,154,901.40 ไร่
พื้นที่ป่าไม้ : 11,218,546.38 ไร่
เปอร์เซนต์ : 24.31 %

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าภาคเหนือมีพื้นที่ป่ามากที่สุด คือ 63.66 % ของพื้นที่ โดยเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญมากมาย เช่น แม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน แม่น้ำกก และแม่น้ำลาว เป็นต้น รองลงมาคือภาคตะวันตก มีพื้นที่ป่ารวม 59.05 % โดยเป็นที่ตั้งของเทือกเขาตะนาวศรี มีอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายอีกด้วย ส่วนภาคที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภาคที่มีเนื้อที่มากที่สุด แต่มีพื้นที่ป่าเพียง 14.98 % ของพื้นที่เท่านั้น เหตุผลก็เนื่องมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้ง จึงมีพื้นที่ป่าธรรมชาติไม่มาก

พื้นที่ป่าขนาดใหญ่ของประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจำนวน 3 กลุ่มป่า คือ
1. กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
2. กลุ่มป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง
3. กลุ่มป่าแก่งกระจาน

กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย

ป่าไม้ไม่เพียงแต่สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ช่วยดูดซึมน้ำเอาไว้ช่วยลดความเสียหายในฤดูน้ำหลาก ช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เป็นแหล่งต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญทั้งต่อการอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง การเกษตรกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เอาไว้ ทั้งเพื่อตัวเราเองในวันนี้ และเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ