อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทรศัพท์ : 032 699 145

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางสะพานน้อย


การปกครอง : อำเภอบางสะพานน้อย มี 5 ตำบล 41 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางสะพาน
2. ตำบลช้างแรก
3. ตำบลปากแพรก
4. ตำบลไชยราช
5. ตำบลทรายทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
77170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย

พื้นที่ : 720 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 39,712 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเกษตรกรรม งามล้ำอนุสรณ์ หม่อมเจ้าสิทธิพร สัญจรเที่ยวเกาะ ลัดเลาะทะเลใส หาดทรายหินสี ประเพณีฉลากภัตร์

พิกัด
11°4′30″N 99°26′30″E

แผนที่อำเภอบางสะพานน้อย