อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ทา หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

โทรศัพท์ : 053 976 305

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ทา


การปกครอง : อำเภอแม่ทา มี 6 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลทาสบเส้า
2. ตำบลทาขุมเงิน
3. ตำบลทาปลาดุก
4. ตำบลทาทุ่งหลวง
5. ตำบลทากาศ
6. ตำบลทาแม่ลอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทาสบเส้า
2. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
3. เทศบาลตำบลทากาศ
4. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ
5. เทศบาลตำบลทาสบชัย
6. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง
7. เทศบาลตำบลทาปลาดุก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51140    เฉพาะตำบลทาปลาดุก ตำบลทาสบเส้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา
51170    ตำบลที่เหลือ 
รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทากาด

พื้นที่ : 762.63 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,057 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดอยขุนตานสูงตระหง่าน เจ้าพ่อผาด่านเป็นสง่า พระพุทธามหาชัย ลำไยรสเยี่ยม กระเทียมลือชื่อ งานฝีมือแกะสลัก

พิกัด
18°27′43″N 99°8′5″E

แผนที่อำเภอแม่ทาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ