เกลือหิมาลัย คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

คำถาม ... เกลือหิมาลัย  คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เฉลย ...
เกลือหิมาลัย (Himalayan Salt) คือ เกลือปรุงอาหารชนิดหนึ่ง ที่พบมากในแถบเทือกเขาหิมาลัย

เกลือหิมาลัย หรือ เกลือหิมาลายัน หรือ เกลือสีชมพู เป็นเกลือผลึก (Rock salt) หรือเกลือสินเธาว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งพบมากในรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน ซึ่งอยู่ในแถบชายขอบทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาสูงเสียดฟ้ามากมาย และมีเทือกเขาเกลือแทรกอยู่ด้วยทางตอนใต้ เกลือหิมาลัยนั้นกำเนิดขึ้นจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผลึกแร่เฮไลต์ถูกเกลือโพแทชเข้าแทรกซึม แล้วถูกทับถมอยู่ด้านบนด้วยแร่มาร์ลที่มียิปซัม ก่อนถูกเสียดแทรกเป็นชั้น ๆ ด้วยยิปซัมและโดโลไมต์ที่มีหินน้ำมันปนอยู่เป็นชั้นบาง ๆ โดยสั่งสมพอกพูนอยู่เช่นนี้ในช่วง 500 - 600 ล้านปีที่ผ่านมา

ผลึกเกลือหิมาลัย หรือ เกลือสีชมพู

เกลือหิมาลัยมีหลายสี ตั้งแต่ใสไม่มีสี สีขาว ชมพู ไปจนถึงสีแดงเข้ม สาเหตุก็เนื่องมาจากเกลือหิมาลัยนี้มีออกไซด์ของเหล็ก หรือ ไอเอิร์นออกไซด์ (Iron Oxide) ซึ่งมีสีแดงเป็นองค์ประกอบ (Iron Oxide คือสนิมเหล็กนั่นเอง) ถ้ามีปริมาณมากก็จะมีสีแดงเข้ม ถ้ามีปริมาณน้อยก็จะมีสีชมพู ซึ่งตัวเกลือสีชมพูนี่เองที่กำลังได้รับความนิยมสูง

จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่า เกลือหิมาลัยมีองค์ประกอบหลัก คือ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) เช่นเดียวกับเกลือสินเธาว์และเกลือสมุทร (เกลือแกง) ทั่วไป โดยมีปริมาณ NaCl อยู่ราว 96-99% ส่วนที่เหลือเป็นแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น  แคลเซียม โครเมียม ซัลเฟต แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก และแร่ธาตุอื่น ๆ อีกราว 80 ชนิด

เกลือหิมาลัยรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้จากเหมืองเกลือในปากีสถาน

ถึงแม้เกลือหิมาลัยจะมีแร่ธาตุต่าง ๆ มากถึง 80 ชนิด แต่กลับขาดธาตุที่สำคัญที่สุดไปหนึ่งชนิด คือ ธาตุไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันโรคคอพวก สาเหตุก็เนื่องมาจากเกลือหิมาลัยเกิดจากชั้นหินเกลือเช่นเดียวกับเกลือสินเธาว์จึงขาดธาตุไอโอดีนเหมือนกัน แต่สารไอโอดีนนี้พบมากในเกลือสมุทร เนื่องจากในน้ำทะเลมีธาตุไอโอดีนละลายอยู่สูงนั่นเอง

เกลือหิมาลัยใช้ทำอะไรได้บ้าง?
1. นำมาปรุงอาหารเช่นเดียวกับเกลือทั่วไป แต่ควรเลือกชนิดเสริมไอโอดีนเท่านั้น
2. ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานย้อมผ้า ได้เหมือนกับเกลือทั่วไป
3. ใช้ผลิตซอสปรุงรส เช่น ซีอิ้วขาว นำปลา และอื่นๆ
4. ใช้ในการผลิตอาหารเสริม เนื่องจากมีแร่ธาตุหลายชนิด
5. ใช้ทำตะเกียงเกลือ (Salt lamp) เพื่อความสวยงาม
6. ใช้ทำเกลือขัดผิวและอุโมงค์เกลือสำหรับร้านสปา
7. ใช้ทำจานอาหารและจานสำหรับอบอาหาร

ตะเกียงเกลือ (Salt lamp) ที่ทำจากเกลือหิมาลัย

อย่างที่เราทราบกันว่าเกลือหิมาลัยนั้นก็คือเกลือธรรมดาที่มีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนกับเกลือทั่วไป แต่มีแร่ธาตุุอื่น ๆ เจือปนอยู่หลายชนิด แต่ขาดแร่ธาตุสำคัญคือไอโอดีน ในปัจจุบันมีการนำเกลือหิมาลัยมาทำการตลาดในทำนองว่ามีคุณสมบัติที่ดีมากมาย มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีคุณสมบัติวิเศษมากกว่าเกลือทั่วไปอย่างมาก (โดยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ) ทำให้ราคาของเกลือหิมาลัยสูงกว่าทั่วไปหลายสิบเท่า ดังนั้นผู้บริโภคต้องศึกษาและใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้ด้วย

เกลือหิมาลัย มีวางขายหลายรูปแบบ

สำหรับการเลือกเกลือสำหรับการปรุงอาหาร เกลือที่เหมาะสมที่สุดคือเกลือแกง เนื่องจากมีไอโอดีนสูงเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ในกรณีหาเกลือแกงไม่ได้ ก็สามารถใช้เกลือสินเธาว์เสริมไอโอดีน หรือเกลือหิมาลัยเสริมไปโอดีนแทนก็ได้เช่นกัน